Sopimusehdot

Arctic 247 Gym - sopimusehdot

1.ASIAKKUUS 

Tällä sopimuksella Arctic 247 Gym  ja asiakas solmivat sopimuksen kuntosalin käytön yleisistä ehdoista.  Allekirjoittamalla tämän sopimuksen asiakas hyväksyy Artctic 247 Gymin yleiset sopimusehdot ja sitoutuu  noudattamaan niitä. Arctic 247 Gym ja asiakas sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen kaikkia ehtoja. Alle 15- vuotias henkilö voi liittyä Arctic 247 Gymiin jäseneksi ainoastaan huoltajan suostumuksella. Arctic 247 Gym pidättää oikeudet muutoksiin liikuntapalveluissa ja aukioloajoissa. Palvelukatkokset eivät ole  peruste hinnanalennukselle tai maksujen palautukselle. 

2. ASIAKASSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN 

Asiakassopimus astuu voimaan heti, kun asiakas on allekirjoittanut sopimuksen, jonka jälkeen se on voimassa  toistaiseksi. Mikäli asiakas haluaa päättää sopimuksen, tulee hänen irtisanoa tämä sopimus kirjallisesti  sähköpostitse info@artic247.com tai Arctic 247 Gymin vastaanotossa. Sopimus ei voi päättyä taukoon.  Määräaikaiset tai muutoin määritellyt tuotteet ovat voimassa tuotetta vastaavan tuotekuvauksen mukaisesti. Arctic 247 Gymillä on oikeus purkaa sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas syyllistyy tämän  sopimuksen ehtojen rikkomiseen tai laiminlyö asiakasmaksujensa suorittamisen. Sopimuksen purun yhteydessä  asiakas menettää välittömästi oikeutensa kuntosalin käyttöön. Sopimuksen purun yhteydessä Arctic 247 Gym ei  palauta ennakkoon mahdollisesti maksettuja kuntosalimaksuja.

3. KUNTOSALIKORTIN OSTO

Asiakas voi ostaa itselleen kuntosalikortin verkkokaupasta tai vastaanotosta, kun hän on hyväksynyt ja allekirjoittanut sopimuksen. Kuntosalikortin osto velvoittaa asiakkaan liikuntatuotteen ehtoihin niiden keston ja maksuehtojen suhteen.

4. JÄSENYYDEN KESKEYTYS 

Jäsenyys voidaan keskeyttää määräajaksi sairaudesta tai tapaturmasta johtuvan pitkäaikaisen (vähintään  kuukauden pituisen) sairauden, raskauden tai armeijan johdosta. Keskeytysaika ei vähennä sopimuksen  peruskautta. Keskeytystapauksissa on pyydettäessä esitettävä kirjallinen todiste.  

5. NOUDATETTAVAT HINNAT JA MAKSU 

Arctic 247 Gymillä on oikeus muuttaa hinnastoa milloin vain, mutta Arctic 247 Gymin on tiedotettava asiakkaitaan  sähköpostitse ja nettisivuillaan mahdollisista hinnanmuutoksista viimeistään kahta (2) kuukautta ennen  muutoksen voimaantuloa mikäli muutos koskee asiakkaan voimassa olevan kortin hintaa. 

Pääasialliset  maksutavat ovat e-lasku, kirje ja sähköpostilasku. Arctic 247 Gym toimittaa e-laskun niille asiakkaille, jotka ovat aktivoineet  e-laskutuksen omassa verkkopankissaan. E-laskutusta varten tarvitset oman asiakasnumerosi, jonka löydät  kirjautumalla nettisivuillemme www.arctic247.com kohdasta Omat tiedot. Muille asiakkaille Arctic 247 Gym lähettää laskun  postitse ja lisää laskuun 5€ laskutuslisän. Mikäli asiakas on ilmoittanut haluavansa laskun e-laskuna, mutta Arctic 247 Gym ei ole voinut asiakkaalle e-laskua toimittaa puuttuvien tietojen tai e-laskutuksen aktivoinnin puutteen,  lähettää Arctic 247 Gym tällöin laskun postitse ja lisää siihen hinnaston mukaisen laskutuslisän. Kuntosalikortti on  mahdollista maksaa kokonaan tai osittain etukäteen Arctic 247 Gymin asiakaspalvelussa tai omilla tunnuksilla Arctic 247 Gym nettisivujen kautta viimeistään 2 viikkoa ennen lähtevien laskujen eräpäivää. 

6. KUUKAUSIMAKSUT JA E-LASKUTUS 

Asiakkaan ostaessa kuntosalikortin häneltä veloitetaan liittymisen yhteydessä  ensimmäisen kuukauden liikuntamaksu. Avainkorttimaksu 10 € maksetaan, kun noudat avainkortin vastaanotosta. Riippuen minkä maksutavan valitset olet joko maksanut tai tulet saamaan laskun ostamasi tuotteesta. Aktivoi ajoissa (viikko ennen ensimmäistä laskutuspäivää) verkkopankistasi E-laskutus, jotta saat jatkossa laskut  suoraan sinne. Aktivointia varten tarvitset asiakasnumerosi. Asiakasnumerosi näet kirjautumalla nettisivuillemme www.artic247.com  -🡪 omat tiedot. Jos sinulla ei ole jo salasanaa tai et tiedä sitä niin tilaa salasana sähköpostiisi. 

Mikäli et ole aktivoinut E-laskua verkkopankistasi saat ensimmäisen laskusi  sähköpostitse.  

7. AVAINKORTTI JA KUNTOSALIN KÄYTTÖ 

Ethän koskaan päästä ketään sisälle omalla avainkortillasi tai lainaa sitä kenellekään. Avainkortti on henkilökohtainen. Tutustumiset kuntosalille tapahtuu pääasiassa päivystyksen aukioloaikoina, muista ajoista tulee sopia erikseen sähköposilla info@artic247.com  tai puhelimitse 040 4862476. Asiakas vastaa kaikissa tapauksissa siitä, ettei päästä kuntosalin tiloihin ketään  sellaista henkilöä, jolla ei ole liikuntaoikeutta salille. Kuntosalille ei saa tuoda ketään tutustumaan ilman  erillistä lupaa. Mikäli asiakas rikkoo tämän pykälän määräyksiä, on Arctic 247 Gymillä oikeus periä tästä asiakkaalta  250€:n suuruinen sakkomaksu ja lisäksi Arctic 247 Gymillä on oikeus purkaa asiakkaan sopimus välittömästi. 

8. ASIAKKAAN VASTUU HARJOITTELUSTAAN 

Asiakas harjoittelee Arctic 247 Gymillä aina omalla riskillään. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että liikunnan  harrastamiseen liittyy aina jonkin suuruinen loukkaantumisriski ja että Arctic 247 Gym ei ole millään tavalla vastuussa  asiakkaalle sattuvista liikunta-, rasitus- tai muista vammoista. 

9. ASIAKKAAN KORVAUSVASTUU 

Mikäli asiakas rikkoo Arctic 247 Gymin omaisuutta käyttämällä liikuntavälineitä vastoin ohjeita tai toimimalla muutoin  törkeän huolimattomasti, on tämä siitä korvausvastuussa Arctic 247 Gymille.

10. KUNTOSALIN YLEISET SÄÄNNÖT  

Asiakkaan on noudatettava aina kuntosalilla asioidessaan keskuksen yleisiä järjestyssääntöjä ja henkilökunnan  antamia ohjeita. Henkilökunnalla on oikeus poistaa asiakas kuntosalin tiloista, mikäli tämä ei noudata  järjestyssääntöjä tai henkilökunnan antamia ohjeita. Henkilökuntaa ovat kaikki keskuksessa työskentelevät  henkilöt. Avainkortin häviämisestä on ilmoitettava välittömästi, uuden avainkortin hinta 10€.

11. MUUTOKSET SOPIMUKSEN EHTOIHIN 

Arctic 247 Gym pidättää oikeuden tehdä muutoksia sopimuksen yleisiin ehtoihin niin, että muutokset eivät koske  sopimuksen oleellista sisältöä. Sopimusehtojen muutoksista on tiedotettava Arctic 247 Gymin nettisivuilla ja  sähköpostitse.

12. SOPIMUKSEN SIIRTO 

Arctic 247 Gymillä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle. Asiakas ei voi siirtää sopimusta toiselle,  vaan jokaisen asiakkaan on solmittava oma henkilökohtainen asiakassopimus. 

13. KIISTATAPAUKSET 

Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ja kiistat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli  ratkaisua ei synny, mahdolliset kiistatapaukset käsitellään Rovaniemen käräjäoikeudessa ja niissä noudatetaan  Suomen lakia.